Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามบิ๊กซีสะพานใหม่

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามบิ๊กซีสะพานใหม่
สถานีต่อ 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Bik Si Saphan Mai
ไปถึง ตรงข้ามบิ๊กซีสะพานใหม่ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามบิ๊กซีสะพานใหม่ ไปถึง: