Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดอรุณ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดอรุณ
สถานีต่อ 57, 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Wat Arun
ไปถึง ตรงข้ามวัดอรุณ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดอรุณ ไปถึง: