Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสนามกีฬาการท่าเรือ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสนามกีฬาการท่าเรือ
สถานีต่อ 4, 13, 47, 74, 107, 136, 185, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sanamkila Kan Tharuea
ไปถึง ตรงข้ามสนามกีฬาการท่าเรือ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสนามกีฬาการท่าเรือ ไปถึง: