Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสนามมวยลุมพินีรามอินทรา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสนามมวยลุมพินีรามอินทรา
สถานีต่อ 26, 95, 150, 520, 554, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Lumpinee Stadium Ramintra
ไปถึง ตรงข้ามสนามมวยลุมพินีรามอินทรา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสนามมวยลุมพินีรามอินทรา ไปถึง: