Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอำนวยเภสัช

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอำนวยเภสัช
สถานีต่อ 22, 26, 60, 71, 96, 115, 178, 197, 501, 520, 554, 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Umnuay Phesaj
ไปถึง ตรงข้ามอำนวยเภสัช จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอำนวยเภสัช ไปถึง: