Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอิมพิเรียลสำโรง(ตลาดสำโรง)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอิมพิเรียลสำโรง(ตลาดสำโรง)
สถานีต่อ 2, 23, 25, 45, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Im Phi Rian Samrong ( Talat Samrong )
ไปถึง ตรงข้ามอิมพิเรียลสำโรง(ตลาดสำโรง) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอิมพิเรียลสำโรง(ตลาดสำโรง) ไปถึง: