Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเซ็นทรัลรามอินทรา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเซ็นทรัลรามอินทรา
สถานีต่อ 26, 95, 150, 520, 554, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Central Ramintra
ไปถึง ตรงข้ามเซ็นทรัลรามอินทรา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเซ็นทรัลรามอินทรา ไปถึง: