Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
สถานีต่อ 63, 69, 104, 114, 134, 191, 522, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite The Mall Ngamwongwan
ไปถึง ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ไปถึง: