Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามแยกบ้านกล้วย-ไทรน้อย

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามแยกบ้านกล้วย-ไทรน้อย
สถานีต่อ 127, 134, 177, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Ban Banana - Noi.
ไปถึง ตรงข้ามแยกบ้านกล้วย-ไทรน้อย จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามแยกบ้านกล้วย-ไทรน้อย ไปถึง: