Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพธารินทร์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพธารินทร์
สถานีต่อ 22, 45, 46, 109, 115, 116, 149, 507, 519ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Theptharin Hospital
ไปถึง ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพธารินทร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ไปถึง: