Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงรับจำนำฮ่งฮวด

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงรับจำนำฮ่งฮวด
สถานีต่อ 35, 89, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Rama 3 Soi 4
ไปถึง ตรงข้ามโรงรับจำนำฮ่งฮวด จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงรับจำนำฮ่งฮวด ไปถึง: