Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงละครแห่งชาติ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงละครแห่งชาติ
สถานีต่อ A4, S1, 3, 33, 53, 65, 80, 91, 123, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite National Theater
ไปถึง ตรงข้ามโรงละครแห่งชาติ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงละครแห่งชาติ ไปถึง: