Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนวัดชิโนรส

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนวัดชิโนรส
สถานีต่อ 40, 149, 177ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Rongrian Wat Chinorot
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนวัดชิโนรส จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนวัดชิโนรส ไปถึง: