Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสวนสยาม

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสวนสยาม
สถานีต่อ 22, 60, 71, 168, 178, 525, 526, 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Soi Suansayam 9
ไปถึง ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสวนสยาม จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสวนสยาม ไปถึง: