Bangkok Bus Icon

ตลาดพระประแดง

ชื่อของสถานี: ตลาดพระประแดง
สถานีต่อ 6, 82ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pak Lat Fa Ma Si
ไปถึง ตลาดพระประแดง จากสถานที่:

จากสถานที่ ตลาดพระประแดง ไปถึง: