Bangkok Bus Icon

ท่าราชวรดิษฐ์

ชื่อของสถานี: ท่าราชวรดิษฐ์
สถานีต่อ 44, 47, 53, 64, 91, 123, 508ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratcha Woradit Pier
ไปถึง ท่าราชวรดิษฐ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ท่าราชวรดิษฐ์ ไปถึง: