Bangkok Bus Icon

นครไชยศรี

ชื่อของสถานี: นครไชยศรี
สถานีต่อ 9, 14ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nakhon Chai Si
ไปถึง นครไชยศรี จากสถานที่:

จากสถานที่ นครไชยศรี ไปถึง: