Bangkok Bus Icon

นิวเวิลด์

ชื่อของสถานี: นิวเวิลด์
สถานีต่อ 18, 134, 191ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : New World Mall
ไปถึง นิวเวิลด์ จากสถานที่:

จากสถานที่ นิวเวิลด์ ไปถึง: