Bangkok Bus Icon

บางนา-ตราด50

ชื่อของสถานี: บางนา-ตราด50
สถานีต่อ 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bangna-Trad 50
ไปถึง บางนา-ตราด50 จากสถานที่:

จากสถานที่ บางนา-ตราด50 ไปถึง: