Bangkok Bus Icon

บิ้กซีรัตนาธิเบศร์

ชื่อของสถานี: บิ้กซีรัตนาธิเบศร์
สถานีต่อ 18, 134, 191, 203ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bik Si Rattana Thi Bet
ไปถึง บิ้กซีรัตนาธิเบศร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ บิ้กซีรัตนาธิเบศร์ ไปถึง: