Bangkok Bus Icon

บิ๊กซีบางประกอก

ชื่อของสถานี: บิ๊กซีบางประกอก
สถานีต่อ 17, 20, 21, 35, 37, 75, 82, 140, 141, 142, 195, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Big C Bang Pra Kok
ไปถึง บิ๊กซีบางประกอก จากสถานที่:

จากสถานที่ บิ๊กซีบางประกอก ไปถึง: