Bangkok Bus Icon

บิ๊กซีเอกชัย,ตรงข้ามซอยเอกชัย54

ชื่อของสถานี: บิ๊กซีเอกชัย,ตรงข้ามซอยเอกชัย54
สถานีต่อ 43, 120, 167ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Big C Akekachai
ไปถึง บิ๊กซีเอกชัย,ตรงข้ามซอยเอกชัย54 จากสถานที่:

จากสถานที่ บิ๊กซีเอกชัย,ตรงข้ามซอยเอกชัย54 ไปถึง: