Bangkok Bus Icon

ปากซอยท่าอิฐ

ชื่อของสถานี: ปากซอยท่าอิฐ
สถานีต่อ 18, 69, 134, 203ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pak Soi Tha It
ไปถึง ปากซอยท่าอิฐ จากสถานที่:

จากสถานที่ ปากซอยท่าอิฐ ไปถึง: