Bangkok Bus Icon

ลุมพินีเมกาซิตี้บางนา

ชื่อของสถานี: ลุมพินีเมกาซิตี้บางนา
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 558ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Muban Santi Nakhon
ไปถึง ลุมพินีเมกาซิตี้บางนา จากสถานที่:

จากสถานที่ ลุมพินีเมกาซิตี้บางนา ไปถึง: