Bangkok Bus Icon

วัดช่องนนทรี

ชื่อของสถานี: วัดช่องนนทรี
สถานีต่อ 89, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Chongnonsi
ไปถึง วัดช่องนนทรี จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดช่องนนทรี ไปถึง: