Bangkok Bus Icon

วัดระฆังโฆสิตาราม

ชื่อของสถานี: วัดระฆังโฆสิตาราม
สถานีต่อ 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Rakungkositaram
ไปถึง วัดระฆังโฆสิตาราม จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดระฆังโฆสิตาราม ไปถึง: