Bangkok Bus Icon

วัดโคนอนมหาสวัสดิ์,ตรงข้ามศรีประวัติ

ชื่อของสถานี: วัดโคนอนมหาสวัสดิ์,ตรงข้ามศรีประวัติ
สถานีต่อ 127, 177, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Maha Sawat Lp.Iam , Opposite Sriprawat
ไปถึง วัดโคนอนมหาสวัสดิ์,ตรงข้ามศรีประวัติ จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์,ตรงข้ามศรีประวัติ ไปถึง: