Bangkok Bus Icon

ศูนย์ฝึกรักษาดินแดน

ชื่อของสถานี: ศูนย์ฝึกรักษาดินแดน
สถานีต่อ 24, 69, 92, 107, 129, 138, 187, 504, 538, 555ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sun Fuek Raksa Dindaen
ไปถึง ศูนย์ฝึกรักษาดินแดน จากสถานที่:

จากสถานที่ ศูนย์ฝึกรักษาดินแดน ไปถึง: