Bangkok Bus Icon

สนามหลวง(ศาลฎีกา)

ชื่อของสถานี: สนามหลวง(ศาลฎีกา)
สถานีต่อ 6, 9, 44, 47, 59, 124, 503, 507ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sanamluang (Supreme Court)
ไปถึง สนามหลวง(ศาลฎีกา) จากสถานที่:

จากสถานที่ สนามหลวง(ศาลฎีกา) ไปถึง: