Bangkok Bus Icon

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,ตรงข้ามคุรุสภา

ชื่อของสถานี: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,ตรงข้ามคุรุสภา
สถานีต่อ 12, 23, 43, 110, 516ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Khuru Sapha
ไปถึง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,ตรงข้ามคุรุสภา จากสถานที่:

จากสถานที่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,ตรงข้ามคุรุสภา ไปถึง: