Bangkok Bus Icon

หมู่บ้านเพชรดาข้างประดิษไดนาโมแอร์

ชื่อของสถานี: หมู่บ้านเพชรดาข้างประดิษไดนาโมแอร์
สถานีต่อ 18ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Muban Phetrada
ไปถึง หมู่บ้านเพชรดาข้างประดิษไดนาโมแอร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ หมู่บ้านเพชรดาข้างประดิษไดนาโมแอร์ ไปถึง: