Bangkok Bus Icon

อู่สายลวด

ชื่อของสถานี: อู่สายลวด
สถานีต่อ 25, 102, 142, 145, 511, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : U Sai Luat
ไปถึง อู่สายลวด จากสถานที่:

จากสถานที่ อู่สายลวด ไปถึง: