Bangkok Bus Icon

เมโทรตรงข้ามตู้ทรูแขวงมักกะสัน

ชื่อของสถานี: เมโทรตรงข้ามตู้ทรูแขวงมักกะสัน
สถานีต่อ 11, 23, 38, 58, 60, 62, 72, 93, 99, 113ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Metro Mall, Pratunam
ไปถึง เมโทรตรงข้ามตู้ทรูแขวงมักกะสัน จากสถานที่:

จากสถานที่ เมโทรตรงข้ามตู้ทรูแขวงมักกะสัน ไปถึง: