Bangkok Bus Icon

แยกกรุงธนบุรีตรงข้ามบริษัทศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง

ชื่อของสถานี: แยกกรุงธนบุรีตรงข้ามบริษัทศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง
สถานีต่อ 149, 177ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Krungthonburi Junction
ไปถึง แยกกรุงธนบุรีตรงข้ามบริษัทศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกกรุงธนบุรีตรงข้ามบริษัทศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง ไปถึง: