Bangkok Bus Icon

แยกตากสิน

ชื่อของสถานี: แยกตากสิน
สถานีต่อ 3, 76, 120, 167, 169, 172ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Taksin Intersection
ไปถึง แยกตากสิน จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกตากสิน ไปถึง: