Bangkok Bus Icon

แยกนพวงค์

ชื่อของสถานี: แยกนพวงค์
สถานีต่อ 53ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Noppawong
ไปถึง แยกนพวงค์ จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกนพวงค์ ไปถึง: