Bangkok Bus Icon

แยกบางขุนพรหม

ชื่อของสถานี: แยกบางขุนพรหม
สถานีต่อ 3, 9, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 516, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bangkunpom Intersection
ไปถึง แยกบางขุนพรหม จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกบางขุนพรหม ไปถึง: