Bangkok Bus Icon

แยกบางนา(ขึ้นทางด่วน)

ชื่อของสถานี: แยกบางนา(ขึ้นทางด่วน)
สถานีต่อ 102, 129, 142, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bangna Intersection (To Expressway)
ไปถึง แยกบางนา(ขึ้นทางด่วน) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกบางนา(ขึ้นทางด่วน) ไปถึง: