Bangkok Bus Icon

แยกบางนา(บางนา-ตราดขาออก)

ชื่อของสถานี: แยกบางนา(บางนา-ตราดขาออก)
สถานีต่อ 38, 46, 48, 132, 139, 180ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bang Na Intersection
ไปถึง แยกบางนา(บางนา-ตราดขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกบางนา(บางนา-ตราดขาออก) ไปถึง: