Bangkok Bus Icon

แยกบ้านแขก(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกบ้านแขก(ขาเข้า)
สถานีต่อ 3, 7, 9, 37, 42, 82, 85, 149, 177, 710ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Yaek Ban Khaek (Inbd)
ไปถึง แยกบ้านแขก(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกบ้านแขก(ขาเข้า) ไปถึง: