Bangkok Bus Icon

แยกประตูน้ำ

ชื่อของสถานี: แยกประตูน้ำ
สถานีต่อ 11, 23, 38, 60, 62, 76, 93, 99, 113, 139, 140, 536ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Yaek Pratunam
ไปถึง แยกประตูน้ำ จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกประตูน้ำ ไปถึง: