Bangkok Bus Icon

แยกมีนบุรี,ซอยตะเกียง

ชื่อของสถานี: แยกมีนบุรี,ซอยตะเกียง
สถานีต่อ 26, 27, 96, 151, 168, 197, 501, 502, 520, 525, 526, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Min Buri Intersection (Soi Takhian)
ไปถึง แยกมีนบุรี,ซอยตะเกียง จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกมีนบุรี,ซอยตะเกียง ไปถึง: