Bangkok Bus Icon

แยกมีนบุรีตรงข้ามตะเกียง,ปั้มบางจาก

ชื่อของสถานี: แยกมีนบุรีตรงข้ามตะเกียง,ปั้มบางจาก
สถานีต่อ 26, 27, 58, 96, 113, 151, 168, 197, 501, 502, 520, 525, 526, 96กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Min Buri Intersection (Opposite Soi Takhian)
ไปถึง แยกมีนบุรีตรงข้ามตะเกียง,ปั้มบางจาก จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกมีนบุรีตรงข้ามตะเกียง,ปั้มบางจาก ไปถึง: