Bangkok Bus Icon

แยกลาดหญ้า(ขาออก)

ชื่อของสถานี: แยกลาดหญ้า(ขาออก)
สถานีต่อ 43, 84, 89, 111, 149, 177ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Latya Junction (Outbound)
ไปถึง แยกลาดหญ้า(ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกลาดหญ้า(ขาออก) ไปถึง: