Bangkok Bus Icon

แยกลำสาลี(ถนนศรีนครินทร์ขาออก)

ชื่อของสถานี: แยกลำสาลี(ถนนศรีนครินทร์ขาออก)
สถานีต่อ 93, 145, 172, 207ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lamsalee
ไปถึง แยกลำสาลี(ถนนศรีนครินทร์ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกลำสาลี(ถนนศรีนครินทร์ขาออก) ไปถึง: