Bangkok Bus Icon

แยกสวนหลวง

ชื่อของสถานี: แยกสวนหลวง
สถานีต่อ 133, 145, 206, 207ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Suanluang Intersection
ไปถึง แยกสวนหลวง จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกสวนหลวง ไปถึง: