Bangkok Bus Icon

แยกเหนือใต้

ชื่อของสถานี: แยกเหนือใต้
สถานีต่อ 35, 89, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nuea Tai Intersection
ไปถึง แยกเหนือใต้ จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกเหนือใต้ ไปถึง: