Bangkok Bus Icon

โรงแรมรอยัลปริ๊นซ์โฮเต็ล

ชื่อของสถานี: โรงแรมรอยัลปริ๊นซ์โฮเต็ล
สถานีต่อ 11, 38, 58, 93, 99ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Royal Prince Hotel
ไปถึง โรงแรมรอยัลปริ๊นซ์โฮเต็ล จากสถานที่:

จากสถานที่ โรงแรมรอยัลปริ๊นซ์โฮเต็ล ไปถึง: