Bangkok Bus Icon

ไก่ย่างน้อมจิตต์,ตรงข้ามซอยอนามัย

ชื่อของสถานี: ไก่ย่างน้อมจิตต์,ตรงข้ามซอยอนามัย
สถานีต่อ 11, 133, 145, 206, 207ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Soi Anamai
ไปถึง ไก่ย่างน้อมจิตต์,ตรงข้ามซอยอนามัย จากสถานที่:

จากสถานที่ ไก่ย่างน้อมจิตต์,ตรงข้ามซอยอนามัย ไปถึง: