Bangkok MRT Icon

บางซ่อน

ชื่อของสถานี: บางซ่อน
สถานีต่อ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ใกล้กับ
โรงงานทอผ้า: 16, 30, 50, 65, 97, 505
ตรงข้ามโรงงานทอผ้า,ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 34: 16, 30, 50, 65, 97, 505
วัดเชิงหวาย,ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 21/1: 16, 30, 50, 65, 97, 505ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Bang Son
ไปถึง บางซ่อน จากสถานที่:

จากสถานที่ บางซ่อน ไปถึง: